Den nya Ekovillaskivan, som motsvarar byggarens önskemål, erbjuder alla Ekovillas goda egenskaper:

*Träfiberisolering från förnybara naturresurser
*Andas och är trygg
*Binder kol, minskar kolfotavtrycket
*Elastisk och snabb att installera
*God värmeisoleringsförmåga
*Både för nybyggande och renovering

Ekovilla 125mm (125 x 565 x 870mm)
26,90€
Tillgänglig  6